மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Thursday, 12 April 2018

தமிழ் விடிவெள்ளி பயிற்றிப் பாகம் 1 [PPSR 2018 - BAHASA TAMIL PENULISAN]கட்டுரை எழுதுவதில் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களை இன்றைய தேவைக்கேற்ப பலவகையான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திக் களையும் பொருட்டே தமிழ் விடிவெள்ளி என்கிற பயிற்றியை இங்கே பகிர்கிறேன். மேலும், இப்பயிற்றியின் வாயிலாக நாடெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் கட்டுரை எழுதுவதில் தரமான நிலையை அடைய ஒரு சிறிய முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்.

கட்டுரைப் போதித்தல், கட்டுரை எழுதுதல் போன்றவற்றில் சிக்கல் உள்ளவர்கள் எனக்கு மின்னஞ்சல் செய்து உங்களின் கருத்துகளைத் தெரிவிக்கலாம்.


தன்னலம் கருதாமல் நாம் செய்யும் உதவிகள் ஒரு தலைமுறையை முன்னேற்றும் 

                           – ஆசிரியர் திரு.கே.பாலமுருகன்
  [மின்னஞ்சல்: bkbala82@gmail.com]


You May download PDF module by this link:


Wednesday, 13 September 2017

நேர்காணல் கட்டுரையில் இடம்பெற வேண்டிய பொதுவான கேள்விகள் ஒரு பார்வை

ஆசிரியர் கே.பாலமுருகனின் வழிகாட்டல்: 2017நேர்காணல் தலைப்புகள் பெரும்பாலும் மாணவர்களையொட்டிய கேட்கப்பட வாய்ப்புண்டு. வெற்றிப் பெற்ற மாணவர்களிடம் நேர்காணல் செய்தவாதகவே தலைப்பு இடம்பெறும். 

நேர்காணலின் தொடக்கம்: வணக்கம், நலம், நோக்கத்தைத் தெரிவித்தல் அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

நேர்காணல் முடிவு: நன்றி தெரிவித்தல், நேர்காணல் பிரசுரம் ஆகும் நாள்/மாதம் தெரியப்படுத்துதல்.

மேலும் தகவலுக்கு
திரு.கே.பாலமுருகன்
தமிழ்மொழித் திறமிகு ஆசிரியர்.